top of page

MISLILAC

ČETVOROSTRUKA STRUKTURA ČOVEKA

 

                           Spoznaja čini neke ljude Strancima na ovoj planeti. Zaviriš li Stranče u dubinsku strukturu svakog čoveka, lako ćeš uvideti da je biće ili materijalno biće, ono koje nas svojom strukturom obavezuje da živimo u vremensko prostornom svetu. Vezano je za termine: TELO, ID, PERCEPCIJA.. Ovo biće u telesnom kalupu kreće se po zakonima koje prosto nazivamo Nagoni. Organizam koga pokreću nagoni je MikroSvet - SVET u malom. Drugo je Socijalno biće ili Bitije kako se to biće nekada davno nazivalo u staroslovenskom jeziku. Ovo biće je apstraktno i kreće se po zakonima Želje.Vezano je za termine: BITIJE, SUPEREGO, KOMUNIKACIJA, INFORMACIJA... Treće je Individualno biće. Ovo je biće koje odlikuje svest o samom sebi. Apstraktno je i kreće se po zakonima Volje. Vezano je za termine: DUH, EGO, OSEĆANJA... Četvrto je Nebesko biće. Ovo je biće apsolutne samosvesti. Apstraktno je i kreće se po zakonima Namere. Vezano je za termine DUŠA, SELF, OSEĆAJ...  

                                   Svaki čovek se radja sa potencijama za razvoj sva četiri pomenuta bića. Sklad sva četiri čini zdravog čoveka.