top of page

MISLILAC

ČETVOROSTRUKA STRUKTURA ČOVEKA

 

                           Spoznaja čini neke ljude Strancima na ovoj planeti. Zaviriš li Stranče u dubinsku strukturu svakog čoveka, lako ćeš uvideti da je biće ili materijalno biće, ono koje nas svojom strukturom obavezuje da živimo u vremensko prostornom svetu. Vezano je za termine: TELO, ID, PERCEPCIJA.. Ovo biće u telesnom kalupu kreće se po zakonima koje prosto nazivamo Nagoni. Organizam koga pokreću nagoni je MikroSvet - SVET u malom. Drugo je Socijalno biće ili Bitije kako se to biće nekada davno nazivalo u staroslovenskom jeziku. Ovo biće je apstraktno i kreće se po zakonima Želje.Vezano je za termine: BITIJE, SUPEREGO, KOMUNIKACIJA, INFORMACIJA... Treće je Individualno biće. Ovo je biće koje odlikuje svest o samom sebi. Apstraktno je i kreće se po zakonima Volje. Vezano je za termine: DUH, EGO, OSEĆANJA... Četvrto je Nebesko biće. Ovo je biće apsolutne samosvesti. Apstraktno je i kreće se po zakonima Namere. Vezano je za termine DUŠA, SELF, OSEĆAJ...  

                                   Svaki čovek se radja sa potencijama za razvoj sva četiri pomenuta bića. Sklad sva četiri čini zdravog čoveka. 

poezija i sustina omot_edited_edited.jpg

MAPA ANALOGIJA / ČOVEK I SVET

Nagon

životinja

animalno

TELO

ID

PERCEPCIJA

IMPULS

Svet nagona

Materijalni svet

Želja

potrošač

socijalno

 

BITIJE SUPEREGO

KOMUNIKACIJA

INFORMACIJA

Svet želja

Tehnosvet

Volja

čovek akcije

individualno

 

DUH

EGO

OSEĆANJA

MREŽA

Svet volje

Astralni svet

Namera

čarobnjak

nebesko

 

DUŠA

SELF

OSEĆAJ

SVEST - Energion

Svet namere

Energija