top of page

TROPIKALISTIČKI MANIFEST

 

1.

Tropikalizam je Tropikalizam

 

2.

Svaki Tropikalizam je hedonizam, ali svaki hedonizam nije Tropikalizam

 

3.

U Tropikalizmu svaki dualizam je troičan, pa se zato kaže: Ti i ja smo troje!

 

4.

Tropikalisti obožavaju žene, broj 17 i dobru kapljicu

 

5.

U Tropikalizmu sve materijalno je nedeljivo,

a sve duhovno deljivo

 

6.

Cilj Tropikalizma je dobar provod,

kako u kratkotrajnom, tako i u večnom životu

7.

Prvi zakon tropikalizma kaže promeni N u K, i Z u D i budi srećan!

 

 

8.

Toplina je od ključnog značaja za Tropikalizam.

Idealna zona za Tropikalizam je tropski pojas nevinosti.

Tropikalizam se može primeniti bilo gde,

ako je temperatura preko 17 stepeni

 

 

9.

Topikalistička logika je i ova i ona, umesto ova ili ona

 

 

10.

U Tropikalizmu je svaki aspekt komunikacije seksualne prirode,

ali to ne znači da svaki seks ima veze sa Tropikalizmom

 

11.

Tropikalisti nastoje da promene svet,

ali da ga promene tako da se ne izmeni

 

12.

Tropikalizam je konzervativno avangardni poikret koji se pleše

 

 

13.

U Tropikalizmu je sve povezano sa svim i svakom

 

 

14.

Svi izUmi su sadržani u tropikalizmu

 

 

15.

Tropikalizam treba promovisati preko tropikalističkih klubova

i srećnih soba. Masovna podrška nije neophodna za Tropikalizam,

a li je neophodan masovni elitizam.

 

16.

Onaj ko ne razume Tropikalizam i bolje da ga ne razume, ali je to za njega gore

 

17.

Suština Tropikalizma je ljubavna vatra